ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา iEXPO Program ประจำปี 2558-2559

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา iEXPO Program ประจำปี 2558-2559
ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  นริศ ปานศรีแก้ว

วันที่ประกาศข่าว :  10 ก.พ. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf