ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน 2015 NCHU International Summer School จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน 2015 NCHU International Summer School จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  26 ก.พ. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf