ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวจการต่างประเทศว่า National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ไต้หวัน มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแก่นัก

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวจการต่างประเทศว่า National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ไต้หวัน มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแก่นักศึกษาต่างชาติ     ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  13 มี.ค. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf