ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ด้วยรัฐบาลฮ่องกงร่วมกับ Humanitarian Affairs สหราชอาณาจักรกำหนดจัดงาน 6th University Scholars Leadership Symposium (USL) ภายใต้หัวข้อ Enrich. Educate. Enlighten. ณ ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 255

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ด้วยรัฐบาลฮ่องกงร่วมกับ Humanitarian Affairs สหราชอาณาจักรกำหนดจัดงาน 6th University Scholars Leadership Symposium (USL) ภายใต้หัวข้อ Enrich. Educate. Enlighten. ณ ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2558 จึงขอเชิญนักศึกษาและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี เข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  13 มี.ค. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf