ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ด้วย FAO กำหนดจัดกิจกรรม The Run for Save Food Marathon ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ตะหนักถึง the save food campaign in Thailand ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดด้านใน

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ด้วย FAO กำหนดจัดกิจกรรม The Run for Save Food Marathon ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ตะหนักถึง the save food campaign in Thailand ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดด้านใน    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  02 เม.ย. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf