ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  UMAP summer program at Niigata University information in its web site

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  UMAP summer program at Niigata University information in its web site    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  28 เม.ย. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf