ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  การจัดสัมมนาและแสดงสินค้า

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ด้วยบริษัท Exhibition India Group กำหนดจัดงานสัมมนาและแสดงสินค้า Smart Cities Indea(SCI) 2015 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Pragati Maidan ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ด้านธรรมาภิบาล พลังงานสิ่งแวดล้อม การคมนาคมและการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การก่อสร้าง การศึกษา การดูแลสุขภาพ โดยเน้นประสิทธิภาพและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การวางผังเมือง สถาบันการเงินและอื่นๆ     ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  11 พ.ค. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf