ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  11 มิ.ย. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf