ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  Scientific & Technological Achievements of I.R. of Iran (Apr.- May 2015)

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  Scientific & Technological Achievements of I.R. of Iran (Apr.- May 2015)    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  11 มิ.ย. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf