ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์งาน 'งานศึกษาต่อสหราชอาณาจักรปี 2558 (Hands On Interview Day 2015)'

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์งาน 'งานศึกษาต่อสหราชอาณาจักรปี 2558 (Hands On Interview Day 2015)'    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  06 ก.ค. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf