ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษาครั้งที่ 1

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษาครั้งที่ 1    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  13 ก.ค. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf