ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  APAIE 2016 : Panel Presentation

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  APAIE 2016 : Panel Presentation    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  15 ก.ค. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf