ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 12 'The Twelfth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society'

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 12 'The Twelfth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society'    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  17 ส.ค. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf